Korisnička podrška

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na adresu:

PROTEA SPORT d.o.o.
Zagreb, Zagrebačka cesta 205
OIB: 87436499264
MBS: 080561306
T: + 385 1 4611 222
E: [email protected]