Način podnošenja prigovora potrošača

Sukladno c člankom 10., Zakonu o zaštiti potrošača obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Protea-Sport d.o.o.
Zagrebačka cesta 205,
10000 Zagreb

ili na e-mail adresu:
info@proteasport.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje ime i prezime.

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.